tricolor

Amplasare

Asezarea geografica:

Comuna Dragomireşti se afla situată în partea de sud-vest a Municipiului Târgovişte la o distanță de 10 km de acesta pe drumul ce leagă doua vechi capitale ale Ţării Româneşti şi anume Târgovişte şi Câmpulung, precum şi la o altitudine de 300 de metri înăltime faţă de nivelul marii.
Comuna este străbătută de la vest la est de Râul Dâmbovița, iar satele componente se găsesc de o parte și de alta ale acestui râu. Cele șase sate ce aparțin comunei sunt așezate de-a lungul Râului Dâmbovița în mod simetric. Pe partea dreaptă cum curge râul avem satele Decideni, Râncaciov, Ungureni, iar pe stânga satele Dragomirești, Geangoești și Mogoșești.
Datorită așezării comunei la limita dintre deal și câmpie în această zonă relieful este mixt unde întâlnim atât forme de câmpie cât și forme de relief deluros, dar în proporție mai mică.


Terasa superioară formează un mic petic în partea de nord-nord-est a comunei cu cote cuprinse între 335,06 m în punctul Pădurea Floreasca și 316,5 m punctul La Hula. Relieful acesteia are aspect de platou înalt cu o pantă medie de cca 0,8 %. Este delimitată de versanți abrupți înalți de cca 20-25 m cu valori ale pantelor cuprinse între 5°-30°.
Lățimea maximă a acestei terase dezvoltate în cadrul teritoriului administrativ al comunei este de aproximativ 900 m.
Terasa joasă are o extindere mare pe partea stângă a Râului Dâmbovița cu o lățime maximă de 3,3 km în zona satului Dragomirești și 2,5 km în zona satelor Geangoești și Mogoșești.
În zona satului Geangoești are caracterul unei terase suspendate, deoarece Râul Dâmbovița și-a adâncit prin eroziune talvegul și curge pe roca de bază (argile cenușii și gălbui de vârsta Pleistocenului inferior).
Pe teritoriul comunei ca apă curgătoare, cu un debit relativ mare curge Râul Dâmboviţa, care are ca afluent ce vine din partea de nord a satului Dragomireşti şi anume Tisa-Andolia, în zona satului Giangoeşti purtând numele de Iezer. Comuna mai are două cursuri de apă temporare, care se formează la precipitaţii şi anume Suta-Mică, Suta-Mare, Cobiuţa şi Vulcana.
Ca poziţie faţă de marile forme de relief, comuna Dragomireşti se poate încadra pe linia ce separă dealurile de câmpii, respectiv Ploieşti-Târgovişte-Piteşti. Aşezarea este străbătută de la est la vest de două dealuri ce vin din partea superioară paralele cu Râul Dâmboviţa care curge printre ele. În anumite puncte dealurile formează şi limita comunei, iar înălţimile lor descresc vizibil chiar în acest cadru geografic.
Dealul Viișoara străbate şi delimitează comuna în mare parte către nord, în punctul de intersecţie cu şoseaua Târgovişte-Câmpulung, unde aceasta intră pe teritoriul comunei. El are înălţimi în scădere treptată spre est, astfel că la întâlnirea acestuia cu şoseaua Târgovişte-Piteşti înălţimea lui ajunge la jumatate, ca mai, apoi, în zona satului Produleşti să se piardă în câmpie.
Comuna Dragomireşti are urmatoarele vecinătăţi:
la nord - extremitatea comunei este marcată de dealul ce vine din partea superioară acesteia, dinspre Gheboieni. În dreptul satului Dragomireşti dealul se numeşte,"Viișoara", în satul Geangoieşti poartă numele de ,"Obreaja", iar în dreptul satului Viişoara revine la vechiul nume :,"Viişoara"

 


la sud - Dealul Luncii, aflat în dreptul satului Ungureni, desparte comuna de satul Suta-Olteni. La rândul ei, pădurea Misleanca desparte comuna de satul Mislea (care apartine de comuna Cobia), continuând apoi cu o altă pădure, Corneasca hotar al comunei faţă de satul Butoiu. Pădurea Marghioala încheie limita de sud a comunei, despărţind-o de satul Ludeşti.
la est - limita comunei, între Dealul Luncii şi Râul Dâmboviţa, o formează şoseaua Târgovişte-Găiești-Pitești, iar pe stânga Dâmboviţei marginea ei se restrange la o zonă ce depăşeşte puţin satul Mogoșești, dupa care, între aceasta şi şoseaua amintită se găseşte un teren arabil ce aparţine satului Viişoara (fost Cătunul morii)
la vest - Dragomireştii se învecinează cu comuna Măneşti, de care este despărţită de un teren arabil, limita între ele fiind punctul numit ,"La salcie" şi podul de pe apa Andoliei. Începând dinspre est spre vest, la dreapta unui deal, se găseşte un teren arabil, apoi un islaz - Islazul Dumbrăvenilor. Pe islaz, către pădure se găseşte Uzina nr.4 Dragomireşti, care se întinde spre pădure până în punctul "Hula". Tot pe partea dreapta se găseşte alt teren agricol şi o pădure numită Domneasca, ce ocupă întreaga suprafaţă până la şoseaua Târgovişte-Câmpulung. Aceste zone despart comuna de satul Dumbrava şi Priseaca. Peste şosea, pe partea dreapată se găseşte pădurea Sabarla, care desparte comuna de satul Teiş.