tricolor

Formulare utile

 

Cadastru si Registrul Agricol

Cerere_eliberare_adeverinta_pentru_Notariat.doc

Cerere_eliberare_adeverinta_pentru_OCPI_D-ta.doc

Cerere_eliberare_Anexei_17_pentru_OCPI_D-ta.doc

Cerere_eliberare_Anexei_17_pentru_Notariat.doc

Cerere_eliberare_anexelor_1_si_2_ptr_Notariat.doc

Cerere_eliberare_anexelor_1si_2_pentru_OCPI_Dambovita.doc

Cultural

Cerere_pentru_intocmire_program_cultural.doc

Program_cultural_anual.doc

Protectia mediului

Registrul de petitii

Relatii cu Publicul

Modele_de_cereri.doc

Certificat_de_nomenclatura_stradala.doc

Resurse umane

Format_standard_al_planului_de perfectionare

Nota_de_evaluare_a_instruirilor_interne.doc

Plan_anual_de_perfectionare.doc

Serviciul Financiar Contabil

DECLARAIE_FISCAL_PENTRU_STABILIREA_IMPOZITULUI_SI_ATAXEI_PE_CLDIRI.doc

DECLARAIE_FISCAL_PENTRU_STABILIREA_IMPOZITULUI_TAXEI_PE_CLDIRILE_REZIDENIALE__NEREZIDENIALE__CU_DESTINAIE_MIXT_AFLATE_IN_PROPRIETATEA_PERSOANELOR_JURIDICE.doc

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

DECLARATIE_FISCALA__PENTRU_STABILIREA_IMPOZITULUI_TAXEI_PE_MIJLOACELE_DE_TRANSPORT_AFLATE_IN_PROPRIETATEA_persoanelor_fizice__persoanelor_juridice.docx

DECLARATIE_FISCALA_pentru_stabilirea_impozitului_asupra_mijloacelor_de_transport_marf_cu_masa_total_autorizat_de_peste_12_tone_aflate_in_proprietatea_persoanelor_fizice_persoanelor_juridice.docx

DECLARATIE_FISCALA:PENTRU_STABILIREA_IMPOZITULUI_TAXEI_PE_MIJLOACELE_DE_TRANSPORT_PE_AP_AFLATE_IN_PROPRIETATEA_persoane_lor_fizice_persoanelor_juridice.docx

DECIZIE DE IMPUNERE

DECIZIE_DE_IMPUNERE_pentru_stabilirea_impozitelor_taxelor_datorate_de_persoanele_juridice.doc

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

Declaratie_fiscala_pentru_stabilirea_taxei_pentru_servicii_de_reclama_si_publicitate_in_cazul_contribuabililor_persoane_juridice_depus_pentru_anul_in_curs.doc

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Declaratie_impozit_pe_spectacole.doc

Nota de plata

Borderou desfasurator al incasarilor

Proces verbal verificare casier

Registru de rol nominal unic

Registru de rol alte venituri

Extras de rol

Matricola pentru evidenta centralizata

Borderou_de_debite-scaderi.doc

Confirmarea_de_primire_a_debitelor.doc

CHITANŢA PENTRU ÎNCASAREA CREANŢELOR BUGETELOR LOCALE

ANUN_INDIVIDUAL_pentru_comunicarea_prin_publicitate.doc

ANUN_COLECTIV_pentru_comunicarea_prin_publicitate.doc

Aviz_inspectie_fiscala.doc

Invitatie_-_inspectie_fiscala.doc

PROCES-VERBAL_de_retinere_restituire_de_inscrisuri.doc

DECIZIE_privind_nemodificarea_bazei_de_impunere.doc

Somatie.doc

Titlu_executoriu.doc

Proces_Verbal_privind_comunicarea_somatiei.doc

Proces_Verbal_privind_calculul_sumelor_prevazute_prin_titlul_executoriu.doc

DECIZIE_de_instituire_a_masurilor_asiguratorii.doc

DECIZIE_de_ridicare_a_masurilor_asiguratorii.doc

ADRESA_de_infiintare_a_propririi_asiguratorii.doc

ADRESA_de_infiintare_a_popririi.doc

Instiintare_privind_infiintarea_popriprii.doc

Proces_Verbal_de_constatare_a_contraventiei.doc

Proces_Verbal_de_identificare_bunuri_imobile.doc

PROCES-VERBAL_de_sechestru_asupra_bunurilor_mobile.doc

Proces_Verbal_de_adjudecare_pentru_bunuri_mobile.doc

Proces_Verbal_de_adjudecare_pentru_bunuri_imobile_sau_pentru_ansamblu_de_bunuri.doc

Serviciul Public de Asistenta Sociala

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat

Cerere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului

Cerere pentru acordarea subventiei pentru incalzirea locuintei

Cerere pentru acordarea ajutorului social si a alocatiei de sustinere a familiei

Documente_necesare_incadrarii_in_grad_de_handicap_copii.pdf

Urbanism

Cerere eliberare certificat urbanism

Cerere emitere autorizatie construire/desfiintare

Cerere prelungire autorizatie construire/desfiintare

Cerere prelungire certificat urbanism

Cerere_aviz_structura.docx

Cerere aviz Consiliul Judetean

Comunicare incepere lucrari

Comunicare incheiere lucrari

Comunicare incepere lucrari Inspectoratul de Stat in Constructii

Comunicare incheiere lucrari Inspectoratul de Stat in Constructii