tricolor

Utilitati

Facilitati oferite investitorilor:

Forţă de muncă
Servicii poştale
Cablu
Internet
Reţea de alimentare cu apă
Reţea de alimentare cu gaze naturale
Posibilitatea concesionării unor suprafeţe mari de teren pentru agricultură şi comerţ
Spaţii pentru activităţi economice
Sprijin instituţional

Proiecte de investitii:

În desfășurare:
Asfaltarea străzilor laterale ale comunei Dragomireşti
Extindere rețea alimentare cu gaze naturale pe străzile laterale ale comunei Dragomirești
Construire cămin cultural satul Mogoșești
Implementarea - în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița a proiectului "Parteneriat pentru un management instituțional performant" prin Programul Operațional sectorial Creșterea competivității Economice 2007-2013
Implementare - în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița, Asociația Partnet, AJOFM Prahova, AJOFM Dâmbovița și Provincia di Perugia - a proiectului "Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural"
Reabilitare și extindere școala Decindei
Construire grădiniță cu 3 săli de clasă în satul Râncaciov
Rețele de canalizare și stație de epurare în satele Decindeni, Dragomirești
Investiții noi:
Reabilitare parc comunal Dragomirești
Construire pod peste Râul Dâmbovița în satul Ungureni
Preluare ape meteorice-colectare și canalizare ape meteorice în zona școlii și a căminului cultural în satul Râncaciov, comuna Dragomirești
Reabilitare termică spațiu poștă localitatea Dragomirești
Reabilitare dispensar veterinar
Construire centru sociocultură + grădiniță în satul Decindeni - creșă
Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Râncaciov și Ungureni
Alimentare energie electrică Lg 15
Construire punți pietonale
Restaurarea "Paraclisului Radu Vodă" Decindeni DB-II-m-B-17463
Restaurarea bisericii "Adormirea Maicii Domnului" Mogoșești DB-II-m-B-17578